HEMIJA ZA STUDENTE VISOKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA BEOGRADSKA POLITEHNIKA

You are not logged in. (Login)

Skip Login

logo

Dobro došli na stranicu Hemija za studente Visoke škole strukovnih studija Beogradska politehnika.

Available Courses


  • Ovaj kurs je namenjen studentima Visoke škole strukovnih studija Beogradska politehnika studijskog programa Zaštita životne sredine. Cilj ovog kursa je da približi hemiju stručnim predmetima sa viših godina i učini je interesantnijom za učenje.